Vizuál Vlastimila Šenkýře

2019
Koncepce a design:
Kateřina Šuterová, Tereza Saitzová
Druh: vizuální styl
Fotografie: © archiv Vlastimil Šenkýř

Vlastimil je designér, který se ve své tvorbě zaměřuje na výrobu šperků, keramických a skleněných produktů. Je experimentátorem, kt. zkoumá možnosti materiálů pomocí různých pokusů. Jeho tvorba je vysoké estetické a funkční kvality. V repertoáru lze nalézt nejen užitkové předměty, ale také čistě poetické práce — zosobňující například pomíjivost, nebo také věci s vtipem a nadsázkou. Vlastimilovy práce jsou jemné, něžné a křehké. Pracuje se symetrií a s pastelovými barvami.

Vlastimil oslovil mě a Terezu kvůli potřebě vizuálního stylu. Takového, který neruší, ale podporuje samotná díla. Požadavkem bylo logo, kt. by mělo fungovat i v malém měřítku — aby se dalo vyrýt do skla. Zmapovaly jsme terén českých designérů a navázaly na charakteristiku Vlastimilovy práce: příběh, kontext, vtip, jednoduchý design, jemnost, něžnost, křehkost a symetrie.

Jako logo jsme vytvořily symbol — monogram, kt. vychází z počátečních písmen jména a příjmení. Jemný symbol s prvky symetrie, který má v sobě zároveň prvek řádu a stability (čtverec). Čistotu symbolu jsme doplnily divočejšími ilustracemi a prvky, kt. pracují s vrstvením (též prvek V. práce). Vzniklý grafický celek silně odráží designérovu tvorbu. Vlastimil nakonec využil jen část vizuálu.

VLASTA_FOTO_-2
VLASTA_FOTO_-1

Logo

VLASTA_LOGO_1
VLASTA_LOGO_2
VLASTA_LOGO_3
VLASTA_LOGO_4

Barevná škála

VLASTA_BARVY
VLASTA_VRSTVENI

Vizitka

VLASTA_VIZITKA_1

Taška

VLASTA_TASKA_3

Visačka

VLASTA_VISACKA

Doprovodné ilustrace

VLASTA_ILU_1
VLASTA_ILU_2

Skica webu

VLASTA_NASTREL_NEW_WEB_1
VLASTA_NASTREL_NEW_WEB_2
VLASTA_NASTREL_NEW_WEB_3
© All rights reserved 2021 Kateřina Šuterová
LINKED IN   INSTAGRAM