UVODKY_PROJEKTU_UFEST_2

2022
Design: Kateřina Šuterová,
Václav Voleský
Druh: vizuální identita festivalu

U:FEST

Pilotní ročník multižánrového festivalu v Rožnově pod Radhoštěm, jehož tématem je zkoumání hranic mezi uměním, kulturou a současnou digitální společností. Návštěvníky čekalo několik dramaturgických linek a řada doprovodných aktivit.

Ideovým východiskem festivalu je technická či technologická tradice a zároveň i současnost asociovaná s městem, a transfer těchto prvků do světa aktuálního umění, kultury a vysoce digitalizované společnosti. Smyslem je zkoumání přesahu a rozvoje jednotlivých oblastí (techniky, kultury, společnosti), vliv na obsah, formální provedení a kvalitu díla / života. Principem je objevování, kultivovaný zážitek s přidanou hodnotou, který si s sebou účastník odnáší.

Do vizuálu jsme vnesli technologický a živý look spojený s letní zábavou a elektronikou. Sci-fi písmo evokující pohyb, abstraktní vektorová grafika navazující na tradiční fenomén Rožnova (elektronizace, technika), zároveň ale evokující elektro hudbu. Prolínání textu a obrazu jako op-artový element navozující dynamiku festivalu.

UFEST_GIF_INTERPRETI_1
UFEST_GIF_RESUME_1
VLAJKA_UFEST_2
U_FEST_ROZNOV_DL_SKLADACKA_WEB_BARVA_2_MENSI
UFEST_RESUME_GIF
UFEST_RESUME_GIF_SOC
U_FEST_ROZNOV_B1_MENSI_1

COMING SOON

Back to top Arrow
View