UVODKY_PROJEKTU_P6_2

2022
Design: Kateřina Šuterová,
Petr Krejzek (ReDesign)
Písmo: Civil (Superior Type)
Druh: vizuální identita
Ilustrace: Veronika Zacharová,
Martina Scholleová

Pivo 6: Pivovar Bubeneč

Městská část Praha 6

Hlavním prvkem vizuální identity Prahy 6 je geometrické tvarosloví odvozené z historického znaku Prahy 6. Tento lineární „štít“ se zaoblenými spodními rohy funguje jako stavební prvek pro celý systém vizuální identity. Ve své tvarové jednoduchosti se vztahuje k funkcionalistické estetice nezatížené žádnými explicitními lokálními znaky (např. letohrádek Hvězda nebo „Kulaťák“) a ve svém důsledku sází spíše na odvozenou atmosféru místa (prvek lokálního patriotismu ve smyslu domovního znamení = zde žiju a jsem na to hrdý). Z toho důvodu jsme zvolili spíše konzervativněji působící přístup, který charakterizuje moderní eleganci, důstojnost ale i tradici.

Při vytváření vizuálního systému jsme nejdříve samozřejmě pracovali s tradiční modrou barvou, nicméně při analýze ostatních logotypů pražských městských částí jsme došli k závěru, že už je „přemodřeno“ a je třeba přistoupit k nové identifikaci. Zvolili jsme proto modrozelenou, mentolovou barvu, která pro nás logicky akcentuje zdravé a klidné prostředí Prahy 6 (Dejvice, zahrada Prahy, rekultivace městského prostředí). Jedná se o moderní vitální akcent městské aktivity.

Vizuální systém je flexibilní a ve svém detailu (zaoblené spodní rohy) rozprostřeném do různých nosičů (plakáty, bannery, sociální sítě apod.) je schopen snadné modifikace. Responzivita navíc umožňuje jednoduše aplikovat tyto prvky například do animace nebo webového prostředí. Zkrácený symbol P6 pak lze akcentovat na různých merch materiálech či společenských akcích coby samostatný znak (což samozřejmě souvisí s delším časovým horizontem, kdy se logo dostane do povědomí).

IMG_6656-2

COMING SOON
COOP PETR KREJZEK (REDESIGN)

Back to top Arrow
View