PEDF_CUNI_PP_2

2020
Design: Kateřina Šuterová,
Petr Krejzek (ReDesign)
Ilustrace: Martina Scholleová
Druh: vizuální identita
Fotografie: © PEDFCUNI

Pedagogická fakulta
Univerzity Karlovy

Sova, kruh, barevnost a univerzitní písmo, společně se strategií značky od Tomáše Hrivnáka, k tomu navíc rozdělení log jednotlivých kateder. To byly závazné mantinely, kterými jsme se společně s Petrem Krejzkem při tvorbě loga a vizuálu řídili. Znak sovy jakožto hlavní symbol Pedagogické fakulty, kt. vychází z insignie (žezla) z 19. století, jsme zjednodušili a posunuli jej vpřed k modernímu výrazu. Spojili jsme sovu a knihu do znaku, kt. symbolicky propojuje roztáhnutá soví křídla a rozevřené stránky knihy — evokující pedagogické osvícení pomocí vědění. Výraz sovy a jeho stylizace navazuje na reálnou sovu, výra velkého, kt. je zároveň nosičem sdělení „učitele jako hrdiny s posláním“, tedy ne paní učitelky ve školce, ale spíše kreativního mentora předávajícího vědění, s výrazným hrdinným prvkem.

Další důležitou součástí zadání bylo vytvořit systém pro rozdělení jednotlivých kateder, ústavů a dalších pracovišť. Naše sova se stala variabilním prvkem, která pomocí barevných škál dosahuje jak individuálního výrazu, tak sounáležitosti k celku. V případě potřeby dalších log je díky otevřenému systému možné vytvořit nové logo velmi jednoduše. Barevná paleta je dělená na teplé (více humanistické obory), studené (více technické obory) a neutrální odstíny. Vzniká tak fungující a hravý celek. Celkovou komunikaci doplňuje písmo Moderat a důvtipné ilustrace Martiny Scholleové.

Archetypy:
MENTOR
PRŮVODCE
PŘEKLADATEL
RENESANČNÍ ČLOVĚK
MUDRC
HRDINA
TVŮRCE

Výraz značky:
KLIDNÁ SÍLA
MODERNITA
KREATIVITA
VĚDĚNÍ
DYNAMIKA
VARIABILITA


Sova

PEDFCUNI_SOVA_1
PEDFCUNI_SOVA_2

Společný vizuální jmenovatel
s Univezitou Karlovou

PEDFCUNI_SPOLECNY_JMENOVATEL_UK

Symbol

PEDFCUNI_SYMBOL_POZITIV_1
PEDFCUNI_SYMBOL_NEGATIV_1

Variabilita symbolu

PEDFCUNI_VARIACE_SYMBOLU_1

Hlavní logo

PEDFCUNI_HLAVNI_LOGO

Slavnostní varianta loga

PEDFCUNI_SLAVNOSTNI_VARIANTA_LOGA

Logo katedry a pracoviště

PEDFCUNI_KATEDRA_A_PRACOVISTE_1
PEDFCUNI_POSTER_LOGA_1

Barevnost

Layout plakátu

PEDFCUNI_POSTER_2
PEDFCUNI_POSTER_1

Banner plazma

PEDF_CUNI_BANNER_1

Sociální média

PEDF_CUNI_IPHONE

Aplikace

PEDFCUNI_TSHIRT_4
PEDFCUNI_CLOCK_1
PEDFCUNI_BAG_2
Ceacle Mockup
PEDFCUNI_PELISKY
Back to top Arrow
View