custom-cover-arrow

Město Rožnov
pod Radhoštěm

2021
Design: Kateřina Šuterová,
Petr Krejzek (ReDesign)

Písmo: Rožnov Sans (Matej Vojtuš)
Druh: vizuální identita

Základní inspirací vizuální identity města Rožnov pod Radhoštěm jsou prvky odvozené z místní lidové kultury, architektury a genia loci. Záměrem nebylo pouze interpretovat historické prvky, ale pracovat s nimi tak, aby moderní formou komunikovaly ve veřejném prostoru. Výtvarné prvky, které se promítají do vizuální identity, mají svoje těžiště v místním prostředí, ať už se jedná o barevné stužky lidových krojů, neoslovanské dekorativní reliéfy (socha Radhoště / Radegasta od Albína Poláška), či exteriéry / interiéry lidové architektury. Tyto vernakulární (myšleno původní a pro lokalitu typické) geometrické prvky se objevují především v symbolu R, který je dominantním nositelem vizuálního jazyka. 

Písmo Rožnov je originálně navržené pro tyto účely. Svojí kresbou a především výraznými akcenty působí neotřele a moderně, nikoli chladně. Samotné písmeno R má „vykročenou nožku“, což působí hravě, vesele, a především signifikantně. Barevnost samotná je taktéž odvozena od tradice genia loci: tmavě modrá (modrotisk), červená a azur (architektura), zelená a růžová (lidové kroje). Záměrně jsme vytvořili paletu barev, které působí živě, energicky, zdravě a pozitivně. Symbolicky tím reflektujeme teze, které si rožnovský region nechává jako identifikační: turistika, příroda, zdraví, pozitivní energie, tradice, ekologie apod. Celek podtrhuje autorský claim „Rožnov, město se zdravým srdcem“.

V případě logotypu jsme se rozhodli pro zkrácenou verzi Rožnov (historicky se Rožnov jmenoval až do roku 1912, kdy mu byl přidán přívlastek pod Radhoštěm). Vedla nás k tomu snaha o jednoduchost, navíc podpořená progresivní tendencí vnímat historické konotace, ve smyslu naslouchání integrity místa, v tomto případě zlidovělého, slangového názvu města, který je archetypální a nadřazen administrativním účelům. Logotyp by se neměl spojovat zároveň s kreativním „R“ jako symbolem, tento symbol funguje jen jako samostný akcentační prvek vizuální identity např. na plakátech, merch produktech apod.

ROZNOV_WEB_TONALITA_1
ROZNOV_WEB_PRVKY_3
ROZNOV_GIF_LOGO_HIERARCHIE_1
ROZNOV_SANS_WEB_3
ROZNOV_CLAIM_1
ROZNOV_GIF_LOGO_BARVY_1
02-Poster-Mockup_ROZNOV_1
ROZNOV_WEB_RKA_1

Sova

PEDFCUNI_SOVA_1
PEDFCUNI_SOVA_2

Společný vizuální jmenovatel
s Univezitou Karlovou

PEDFCUNI_SPOLECNY_JMENOVATEL_UK

Symbol

PEDFCUNI_SYMBOL_POZITIV_1
PEDFCUNI_SYMBOL_NEGATIV_1

Variabilita symbolu

PEDFCUNI_VARIACE_SYMBOLU_1

Hlavní logo

PEDFCUNI_HLAVNI_LOGO

Slavnostní varianta loga

PEDFCUNI_SLAVNOSTNI_VARIANTA_LOGA

Logo katedry a pracoviště

PEDFCUNI_KATEDRA_A_PRACOVISTE_1
PEDFCUNI_POSTER_LOGA_1

Barevnost

Layout plakátu

PEDFCUNI_POSTER_2
PEDFCUNI_POSTER_1

Banner plazma

PEDF_CUNI_BANNER_1

Sociální média

PEDF_CUNI_IPHONE

Aplikace

PEDFCUNI_TSHIRT_4
PEDFCUNI_CLOCK_1
PEDFCUNI_BAG_2
Ceacle Mockup
PEDFCUNI_PELISKY
Back to top Arrow