ROZNOV_WEB_PRVKY_3

2021
Design: Kateřina Šuterová,
Petr Krejzek (ReDesign)
Písmo: Rožnov Sans (Matej Vojtuš)
Druh: vizuální identita 

Město Rožnov pod Radhoštěm

Základní inspirací vizuální identity města Rožnov pod Radhoštěm jsou prvky odvozené z místní lidové kultury, architektury a genia loci. Záměrem nebylo pouze interpretovat historické prvky, ale pracovat s nimi tak, aby moderní formou komunikovaly ve veřejném prostoru. Výtvarné prvky, které se promítají do vizuální identity, mají svoje těžiště v místním prostředí, ať už se jedná o barevné stužky lidových krojů, neoslovanské dekorativní reliéfy (socha Radhoště / Radegasta od Albína Poláška), či exteriéry / interiéry lidové architektury. Tyto vernakulární (myšleno původní a pro lokalitu typické) geometrické prvky se objevují především v symbolu R, který je dominantním nositelem vizuálního jazyka.

Písmo Rožnov je originálně navržené pro tyto účely. Svojí kresbou a především výraznými akcenty působí neotřele a moderně, nikoli chladně. Samotné písmeno R má „vykročenou nožku“, což působí hravě, vesele, a především signifikantně. Barevnost samotná je taktéž odvozena od tradice genia loci: tmavě modrá (modrotisk), červená a azur (architektura), zelená a růžová (lidové kroje). Záměrně jsme vytvořili paletu barev, které působí živě, energicky, zdravě a pozitivně. Symbolicky tím reflektujeme teze, které si rožnovský region nechává jako identifikační: turistika, příroda, zdraví, pozitivní energie, tradice, ekologie apod. Celek podtrhuje autorský claim „Rožnov, město se zdravým srdcem“.

V případě logotypu jsme se rozhodli pro zkrácenou verzi Rožnov (historicky se Rožnov jmenoval až do roku 1912, kdy mu byl přidán přívlastek pod Radhoštěm). Vedla nás k tomu snaha o jednoduchost, navíc podpořená progresivní tendencí vnímat historické konotace, ve smyslu naslouchání integrity místa, v tomto případě zlidovělého, slangového názvu města, který je archetypální a nadřazen administrativním účelům. Součástí celkového zadání byla i vizuální identita kulturní organizace Téčko.

ROZNOV_WEB_TONALITA_3
ROZNOV_GIF_LOGO_HIERARCHIE_1
ROZNOV_SANS_WEB_3
ROZNOV_CLAIM_1
ROZNOV_GIF_LOGO_BARVY_1
ROZNOV_WEB_RKA_1
ROZNOV_1
ROZNOV_3_POHLEDNICE_LETACEK_PNG_MENSI_FIN
ROZNOV_2_VIZITKY
ROZNOV_5_TASKA_PIVO_PNG_MENSI
ROZNOV_TRI_POSTERY_2_JPG
ROZNOV_6_NAVIGACE_SPEKTRUM_3
ROZNOV_KELIMEK
ROZNOV_4_TRICKO_FIN_A
ROZNOV_4_TRICKO_FIN_B
ROZNOV_7_SOCKY_1_MENSI
ROZNOV_TECKO
Back to top Arrow
View