Galerie moderního
umění v Hradci Králové

2019
Design: Kateřina Šuterová
Supervize: Iva Janigová (Grizzlink)
Písmo: Jaroslav by Suitcase Type Foundry
Druh: vizuální styl

Zaostřeno na Hradec. Tak by se dal popsat návrh do soutěže na jednotnou vizuální identitu (dále jen JVI) pro Galerii moderního umění v Hradci Králové. Moderní zástavba z 20. století, na které se podíleli architekti jako Jan Kotěra nebo Josef Gočár, dává městu naprosto jedinečný ráz. Cílem bylo vytvořit identitu, do které se tato jedinečnost propíše — jasná identifikace a lokální návaznost, která by se vymezila vůči současné vizuální uniformitě galerií. Důležité bylo také přihlédnutí k návštěvníkům galerie, kt. má jak starší diváckou základnu, tak cílí i na mladší publikum. PS: Galerie má stálou expozici mapující umění 20. století až současnost, pořádá ale i dočasné výstavní projekty, workshopy, performance, přednášky či koncerty. JVI by měla propojit jak tradici, tak novátorský přístup galerie.

Budova: Galerie sídlí v historickém centru města v pozdně secesní budově (cca 1912). Dominantní vstup krášlí plastiky Ladislava Šalouna (Obchod a Úroda; pozn.: budova byla dříve Záložním uvěrním ústavem). Galerie má vstupní halu a 4 patra. Patra jsou dělena na výstavní prostory — součástí zadání soutěže byla snaha tyto prostory graficky uchopit tak, aby na jakémkoliv médiu bylo specifikováno, kde se expozice nachází. Foyer: site-specific instalace. První patro: Galerie Vladimíra Preclíka (a jeho konceptualizace díla současnými autory). Druhé a třetí patro: stálá expozice. Čtvrté patro: dočasné výstavy, experimentální prostor formou „white cube“.

Logotyp galerie se skládá ze symbolů, které mají za cíl nejen rozdělit systém prostorů budovy, ale předně vystihnout ráz galerie. Např. symbol pro foyer vychází z typické podlahy ve foyer GMU, ale pro nového návštěvníka je abstraktním symbolem daného prostoru. Symboly jsou zároveň hravým elementem, ze kterých je možné tvořit všemožné materiály. V případě rozšíření projektů je možné návrh rozvést bez zásahu do logotypu. Logotyp je možné textově rozvíjet a variabilně s ním dle potřeby pracovat. Jako jednotné písmo pro GMU jsme zvolily písmo Jaroslav, kt. svým tvaroslovím navazuje právě na začátek 20. století. Je plně funkční i pro sazbu rozsáhlejších publikací.

Barevnost JVI rozděluje prostory / výstavy pro lepší identifikaci. Samotná GMU má barevnost černobílou, takže materiály pro různé workshopy, přednášky apod. by byly řešeny černobíle, jednotlivé projekty pak barevně. Černobílá barevnost hlavních merkantilních materiálů je také ekonomickým a snadným technologickým řešením. Návrh vznikl v agentuře Grizzlink za supervize Ivy Janigové.

GMU_G_3
GMU_G_2
GMU_G_1
GMU_G_4

Logo

GMU_LOGO
GMU_LOGO_ROZSIRENE

Explikace loga

GMU_EXPLIKACE_LOGA

Písmo

GMU_FONT

Layou plakátu

GMU_POSTER_JEDN_1
GMU_POSTER_JEDN_2
GMU_POSTERY_1

Pozvánka

GMU_POSTERY_POZVANKA_1

Brožura

GMU_BROZURA_1
GMU_BROZURA_3
GMU_BROZURA_2

Sociální média

GMU_FEED
GMU_FB_EVENT_1
GMU_FB_EVENT_3
GMU_FB_EVENT_2

Merkantilie

GMU_MERKANTIL_2

Propagační předměty

GMU_PROPAGACE_1
GMU_SOCKY_1
GMU_THANKS
© All rights reserved 2021 Kateřina Šuterová
LINKED IN   INSTAGRAM