UVODKY_PROJEKTU_ETHICAL_MESSAGE_2

2020
Vydal: Ateliér designu oděvu a obuvi, UMPRUM
Design: Kateřina Šuterová, Jakub Novotný
Písmo: BC Orion, Motif, Rhymes
Druh: katalog
Fotografie: © Filip Kartousek, 
© Nikola Šrajerová (foto v katalogu)

Katalog
Ethical Message

Formát A3, výrazné fotografie, červená barva jako apel na myšlenku. Katalog je sborníkem klauzurních prací studentů, které propojují aspekty udržitelnosti, etiku oděvního průmyslu, recyklaci a problematiku zero waste. Vize do budoucnosti, která se odklání od masové výroby a vytváří nové pohledy na věc.

EM_COVER_1
EM_COVER_2
EM_KATALOG_1_1
EM_KATALOG_2
EM_KATALOG_3
EM_FOTO_1
EM_KATALOG_4_1
EM_KATALOG_5-1
EM_KATALOG_6
EM_KATALOG_7
EM_KATALOG_8
EM_KATALOG_10_1
EM_KATALOG_9
EM_KATALOG_11
Back to top Arrow
View