UVODKY_PROJEKTU_STRVK_2

2018
Vydalo: Nakladatelství UMPRUM
Text: © Milena Bartlová
Design: Kateřina Šuterová, Tereza Saitzová
Druh: e-kniha
ISBN 978-80-87989-71-5 (PDF)
ISBN 978-80-87989-89-0 (ePub)
e-kniha na KOSMAS.CZ

E-kniha Průvodce studiem dějin
středověkého výtvarného umění

Aktualizované a revidované vydání úspěšné publikace, doplněné o obrazový doprovod, vydané ve formátu PDF i ePub. Průvodce je základní učebnicí pro studenty dějin umění a i dalších kulturně-historických oborů. Údajně je jediným učebním textem tohoto druhu v češtině. Publikace se 347 stranami je nabitá informacemi, které jsou podány přehledně a čtivě. Jelikož se jedná o e-knihu, je zde spousta interaktivních odkazů doplňujících základní text. Interaktivní je též obsah, sloužící pro rychlejší dohledání požadované kapitoly. Sazba je přizpůsobená příjemnému čtení. Důležité informace jsou vyznačeny mariánskou modří, která slouží také jako barva pro dělení kapitol. Jako titulkové písmo jsme zvolily Lapture, svou kresbou evokující litery psané seříznutým brkem.

Prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc. je česká historička umění, zabývá se uměním a kulturou středověku, metodologií dějin umění, muzeologií a vizuálními studiemi.

STRV_EBOOK_OBALKA_1
STRV_EBOOK_OBSAH_
STRV_EBOOK_OBSAH_2
STRV_EBOOK_OBSAH_3
STRV_EBOOK_1
STRV_EBOOK_3_2
STRV_EBOOK_7_2
STRV_EBOOK_2
STRV_EBOOK_4
STRV_EBOOK_9_1
STRV_EBOOK_3
STRV_EBOOK_7_1
STRV_EBOOK_9_2
STRV_EBOOK_10
Back to top Arrow
View