custom-cover-arrow

E-kniha Průvodce studiem dějin středověkého výtvarného umění

2018
Vydalo: Nakladatelství UMPRUM
Text: © Milena Bartlová
Design: Kateřina Šuterová, Tereza Saitzová
Druh: e-book
ISBN 978-80-87989-71-5 (PDF)
ISBN 978-80-87989-89-0 (ePub)

Aktualizované a revidované vydání úspěšné publikace, doplněné o obrazový doprovod, vydané ve formátu PDF i ePUB. Průvodce je základní učebnicí pro studenty dějin umění i dalších kulturně-historických oborů. Údajně je jediným učebním textem tohoto druhu v češtině. Publikace se 347 stranami je nabitá informacemi, kt. jsou podány přehledně a čtivě. Jelikož se jedná o e-book, je zde spousta interaktivních odkazů, kt. doplňují základní text. Interaktivní je též obsah, kt. slouží pro rychlejší dohledání požadované kapitoly. Sazba je přizpůsobená příjemnému čtení. Důležité informace jsou vyznačeny mariánskou modří, kt. slouží také jako barva pro dělení kapitol. Jako titulkové písmo jsme zvolily Lapture, svou kresbou evokující litery psané seříznutým brkem.

Prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc. je česká historička umění, zabývá se uměním a kulturou středověku, metodologií dějin umění, muzeologií a vizuálními studiemi.

Obálka

STRV_EBOOK_OBALKA_1

Obsah

STRV_EBOOK_OBSAH_
STRV_EBOOK_OBSAH_2
STRV_EBOOK_OBSAH_3

Sazba

STRV_EBOOK_1
STRV_EBOOK_3_2
STRV_EBOOK_7_2
STRV_EBOOK_2
STRV_EBOOK_4
STRV_EBOOK_9_1
STRV_EBOOK_3
STRV_EBOOK_7_1
STRV_EBOOK_9_2
STRV_EBOOK_10
Back to top Arrow