UVODKY_PROJEKTU_PAULINE_2_MENSI

2021
Design: Kateřina Šuterová,
Kristína Jandová
Druh: vizuální identita

Designérka Pauline Hagan

Britsko-francouzská designérka a výtvarnice nás oslovila pro tvorbu vizuální identity. Pauline se zabývá keramikou, tvorbou šperků a kinetickými objekty. Její tvorba je typická především využíváním negativního místa — objem díla je v kontrastu s okolním prázdným prostorem, který získává nový život. Tvůrčí proces Pauline je experimentální a intuitivní. Každému materiálu dává vyniknout jeho charakter. S minimálním skicováním transformuje své objekty a nechává proces definovat výsledek díla.

Hlavním požadavkem Pauline bylo zpracovat její iniciály do typografického symbolu, který bude dobře využitelný na všemožných objektech. S typografkou Kristínou Jandovou jsme zpracovaly analýzu tvarů, se kterými designérka pracuje, a navrhly několik cest, kterými by se mohl design ubírat. Společně s Pauline jsme následně cizelovaly design tak, aby vyjadřoval její práci, a aby byla 100% spokojená. Jelikož se práce Pauline točí kolem výrazného autorského rukopisu a potřeby ukázat objekty či šperky v celé jejich kráse, vizuální identita toto respektuje a nechává výrazný prostor fotografiím. Celek doplňuje písková barevnost, čistý typografický autorský logotyp a písmo Suisse.

PAULINE_WEB_MENSI
PAULINE_WEB_3_MENSI
PAULINE_WEB_2_MENSI

COMING SOON
COOP KRISTÍNA JANDOVÁ

Back to top Arrow
View