DELEATUR_UVODKA_3

2018
Design, texty, DTP:
Kateřina Šuterová, Nicole Pálenská, Barbora Beranová
Odborný dohled: Pavla Pauknerová
Písmo: Galop (Matej Vojtuš), Worldwide (Jakub Hojgr),
BC 3018 (Jakub Spurný), GT America, DS Man
Tisk: Minimaxstudio
Supervize: Alan Záruba, Pavla Pauknerová,
Jaroslav Tvrdoň, Zdeněk Kvasnica, Petr Krejzek
Druh: časopis
Fotografie: © Filip Kartousek

Deleatur 7

Deleatur — značka sloužící k označení textu, který má být odstraněn. Také ale časopis založený Alanem Zárubou v 90. letech, věnující se grafickému designu, typografii a vizuální kultuře. Na UMPRUM v ateliéru GDVK bylo cílem Deleatur oživit — obsahově i formálně. Vytvořily se studentské mini-redakce, přičemž každá vtiskla časopisu jiný pohled na věc. Naše redakce (já + Nicole Pálenská + Barbora Beranová) si vybrala okruh „Design Is a Message“.

Záměrem bylo vytvořit tematický celek, v němž představujeme autory, kteří ve svých projektech pracují s datovými, vědeckými a občas i pavědeckými postupy a výstupy; autory, kteří opustili formalismus a vydali se vstříc většímu výzkumnému a objevnému dobrodružství. Deleatur 7 se otevírá novým výzvám, jež přináší současná bohatá grafická praxe a proměňující se technologická situace. Články jsou tematicky rozprostřené od seriózních až po mírně poťouchlé; pomyslným úběžníkem je jistá svéhlavost, která se vepsala také do grafického pojetí čísla. Obálka čerpá z grafů Nicholase Feltona, který nabourávají self-made 3D objekty. Časopis obsahuje originální rozhovory a články (ty nelze nalézt nikde jinde), a je doplněn o podlouhlý svitek vytištěný na faxu, s ukázkami sci-fi abecedy BC 3018 Jakuba Spurného.

SUTEROVA_KATERINA_DELEATUR_POSTER
DELEATUR_OBSAH
DELEATUR_OBALKA_1
DELEATUR_CASAK_1
DELEATUR_CASAK_RULICKA_1A
DELEATUR_CASAK_11
DELEATUR_CASAK_7
DELEATUR_CASAK_8
DELEATUR_CASAK_2
DELEATUR_CASAK_3
DELEATUR_PP_1
DELEATUR_NP_1
DELEATUR_CASAK_4
DELEATUR_CASAK_6
DELEATUR_CASAK_5
DELEATUR_BB_2
DELEATUR_CASAK_9
DELEATUR_JS_2
62590021
62590008
Back to top Arrow
View