UVODKY_PROJEKTU_S1_1

2019—nyní
Design: Kateřina Šuterová,
Tereza Saitzová
Druh: vizuální identita
Fotografie: © S1

Art Space
SVĚTOVA 1

Art Space SVĚTOVA 1 je platformou pro mladou generaci umění. Z původní — spíše studentské galerie — se stává prostorem, který propojuje mladé umělce, tvoří silnou komunitu a otvírá otázky současné doby. Společně s Terezou Saitzovou jsme vytvořily vizuální identitu, kterou popisujeme takto: Vývoj. Proces. Hledání sebe sama. Proměna. Hlavním prvkem identity S1 jsou portréty jednotlivých umělců a jejich „morfogeneze“. Portrét je základním kamenem citujícím myšlenku S1 jako prostoru představující nové tváře umělecké scény. Určitou morfogenezi jednotlivých portrétů chápeme jako paralelu k proměnlivosti a vývoji dospívajícího jedince, umělce hledajícího své postavení. Na povrchu každého portrétu je pak zakódovaný motiv nebo téma, kterým se umělec nebo celá skupina zabývá. Výjimečně tyto prvky stavíme i obráceně. Do loga se také propisuje vývoj, proměna. Logo se časem postupně vyvíjí a s každou další výstavou (černé pole) nebo doprovodnou akcí (prázdné pole) se morfuje, narůstá, plní se. Pracujeme i s prvkem gradientu, který umocňuje pocit proměny. Hlavní barvou je zelenožlutý neon — jako symbol čerstvosti této mladé instituce zítřka. Formální merkantilie a značení galerie, oproti divokosti výstavních materiálů, jsou do kontrastu umírněné.

S4_2

Logo

S1_LOGO_1

a jeho morfogeneze

S1_LOGO_3

Portrét a princip

S2_PORTRET

Layout plakátu

S1_POSTER_-4

Layout sociální média

S1_LAYOUT_SOCIAL_1
S1_LAYOUT_SOCIAL_2
S1_LAYOUT_SOCIAL_3
S1_LAYOUT_SOCIAL_FB_COVER_1
S1_LAYOUT_SOCIAL_FB_EVENT_1_1

Vizitka

S1_VIZITKA_1

Hlavičkový papír

S1_HLAVICKOVY_PAPIR_1

Merch

S1_NALEPKA
S1_TASKA_2
S1_TASKA_1

CV prezentace

SVETOVA1_CV_2020_NEW_0
SVETOVA1_CV_2020_NEW_0_1
SVETOVA1_CV_2020_NEW_1
SVETOVA1_CV_2020_NEW_1_1
SVETOVA1_CV_2020_NEW_2
SVETOVA1_CV_2020_NEW_3
SVETOVA1_CV_2020_NEW_4
SVETOVA1_CV_2020_NEW_5
SVETOVA1_CV_2020_NEW_5_1
SVETOVA1_CV_2020_NEW_6
Back to top Arrow
View